X-løser'n online


Hjelp - Søk etter ord

Ved ordsøk kan man velge mellom enkelt og avansert søk. Enkelt søk kan man gjøre på ord man kjenner lengden på, hvor man mangler enkelte bokstaver. Skriv inn lengden på ordet, og oppgi kjente bokstaver i de rette feltene. '?' brukes for ukjente bokstaver. Trykk så på knappen Søk. Enkelt søk vil kun fungere om nettleseren har Javascript.

Når man søker på spørreord må man bruke avansert søk. Skriv inn ordet du ønsker å søke på, og trykk på knappen Søk. Om du ikke kjenner hele søkeordet, kan du bruke såkalte wildcards, spesielle tegn for bokstaver du ikke kjenner.

Wildcards:
'?' brukes når du ikke vet hvilken bokstav som skal stå i en gitt posisjon i ordet.
'*' brukes når det er null eller flere ukjente bokstaver i en gitt posisjon i ordet.

På alle søk hvor det er treff, vil man få opp en resultatliste.

Søke-eksempler:
te?t: Lister alle ord på fire bokstaver, hvor tredje bokstav er ukjent.
sid???: Lister alle ord på seks bokstaver, som begynner med 'sid'.
?l?a?e?: Ord på syv bokstaver med flere ukjente. Gir blant annet 'alfabet' som resultat.

test*: Lister alle ord som begynner med 'test'.
alf*bet: Lister ord som begynner med 'alf' og slutter med 'bet'.
alf?bet*: Lister ord på minst 7 bokstaver, hvor fjerde bokstav er ukjent.

Det kan ofte være lurt å avslutte et søkeord med '*' for å plukke opp eventuelle endelses-variasjoner.

Det er også mulig å teste på synonymene til resultatene man finner. Dette gjøres ved å skille hovedsøkeordet og synonymsøkeord med '+'. Et slikt søk vil liste alle ord med treff på hovedsøkeordet, hvor synonymene gir treff på synonymsøkeordene. Disse søkene vil ta merkbart lengre tid å gjennomføre.

Eksempel:
* + by + elv: Lister ord som har både synonymet 'by' og synonymet 'elv', altså alle byer som har en elv med samme navn.
til* *+ka*: Lister ord som begynner med 'til' og har mellomrom i seg, og i tillegg har en eller flere synonymer som begynner med 'ka'.

Gå til hjelpeindeksCopyright © 1993, 2004 Datakryss, Skippergt.33, 0154 Oslo
Email: datakryss@datakryss.no