X-løser'n online


Hjelp - Diskusjonsforum

Pr. i dag har vi tre forskjellige diskusjonsforum:

Kryssord-diskusjoner: Diskusjoner om løsing av kryssord, ord man ikke finner løsningen på, etc.
Feilmeldinger: Meldinger om feil på systemet.
Forbedringsforslag: Forslag til forbedringer på systemet.

For å lage et nytt diskusjonsemne velger man Skriv ny artikkel på et forums hovedside. Så skriver man inn tittel og meldingsteksten, og velger Lagre artikkel for å legge meldingen inn på forumet. Meldingen vil bli vist med forfatterens navn.

For å svare på et diskusjonsemne går man inn på det aktuelle emnet, og velger Svar på denne artikkelen. Man får da opp tilsvarende skjema som når man skriver et nytt emne.

Gå til hjelpeindeksCopyright © 1993, 2004 Datakryss, Skippergt.33, 0154 Oslo
Email: datakryss@datakryss.no